Mystery Cards 

Jouw privacy is belangrijk op het internet en ook voor Mystery Cards. In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonsgegevens wij van jou verzamelen, waarom we deze verwerken, waar we deze informatie voor gebruiken en hoe jij deze informatie kan beheren en opvragen.  

Onze privacyverklaring geldt voor onze website https://mystery-cards.nl/.  

Wanneer wij persoonsgegevens opslaan  

Mystery Cards verwerkt jouw persoonsgegevens:  

 • Op het moment dat je jouw persoonsgegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier. 
 • Wanneer een van onze medewerkers telefonisch contact met je heeft gehad. 
 • Wanneer je jouw persoonlijke gegevens tijdens een offline ontmoeting met ons deelt.  
 • Wanneer je klant van ons bent. 
 • Wanneer je een bestelling hebt geplaatst.  

Persoonsgegevens die wij verwerken  

Mystery Cards verwerkt jouw persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld tijdens correspondentie en telefonisch contact 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Bankrekeningnummer  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken  

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegeven hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mystery-cards.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Page Break  

Met welk doel verzamelen wij jouw persoonsgegevens  

Mystery Cards verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

 • Het afhandelen van jouw betaling. 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/mailings. E-mailadressen worden gebruikt voor onze mailings en nieuwsbrieven. Bij het ontvangen van deze mails wordt altijd de mogelijkheid gegeven om jezelf uit te schrijven. 
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Mystery Cards analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Mystery Cards verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 • Om goederen en diensten te kunnen leveren. 
 • Je de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

Mystery Cards bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Mystery Cards de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.  

Delen van persoonsgegevens met derden  

Mystery Cards verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Mystery Cards blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken  

Mystery Cards gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Mystery Cards gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook met alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mystery Cards en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mystery-cards.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen  

Mystery Cards neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@mystery-cards.nl

Wijzigingen aan dit privacy statement  

Mystery Cards behoudt zich het recht voor om wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. De meest actuele versie van dit document kun je altijd vinden op onze website.  

 

Mystery Cards is een handelsnaam van Nederland Prijsbewust 

Kamer van Koophandel:  20098194 

BTW nummer:  NL155392931B01